СЪОБЩЕНИЕ ДО „КОБРА ПРО“ ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.128, АЛ.3 ОТ ЗУТ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.15 ПО ПЛАНА НА ЮИПЗ – ГР.ПЛОВДИВ

03.08.2023