СЪОБЩЕНИЕ ДО „БАРС“ ООД И „РИБАРНИКА ПЛОВДИВ“ ООД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.128, АЛ.3 ОТ ЗУТ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА ЧАСТ ОТ КВ.2 ПО ПЛАНА НА ЮИПЗ – ГР.ПЛОВДИВ

24.02.2023