ПРОТОКОЛ № 2 от 01.02.2021 г. относно критерии за провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт „Европейска политика”

02.02.2021