Обяви

Район Тракия Община Пловдив

ОПЕРАЦИЯ „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

07.12.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Уважаеми граждани на Район Тракия Община Пловдив, считано от   месец януари 2021г. година Агенция за социално подпомагане съвместно с Община Пловдив ще осигурява топъл обяд (включващ супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт) на лицата от следните целеви групи : 1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност -хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. 2. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена ...