ОБЯВЛЕНИЕ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА 3 БРОЯ СТАЦИОНАРНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

29.04.2021