Обявление до заинтересованите лица за открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект: „Продължение на бул. „Санкт Петербург“ от бул. „Освобождение“ до кръговото кръстовище на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „Ягодовско шосе“

22.11.2023