ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. “ХРИСТО БОТЕВ – СЕВЕР“

03.06.2024