ОБЯВА ОТНОСНО ИЗГОТВЕН ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022 ГОДИНА.

05.08.2021