Обява – инвестиционно предложение за „Водовземане от 13 съществуващи тръбни кладенци на територията на район „Тракия“, Община Пловдив

30.07.2018

Обява