Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

23.05.2024