Община Пловдив – район Тракия обявява открит обществен достъп до информацията по приложение № 2 за обект за обект: „Магазин за хранителни и нехранителни продукти“ в ПИ с идентификатор 56784.539.744.

22.05.2024