ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „EВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА” в отдел „Образование, социална и европейска политика“ при район „Тракия“

12.01.2021