Община Пловдив – район „Тракия“ обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „EЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ” в дирекция „Устройство на територията и техническа инфраструктура“ при район „Тракия“

04.12.2023