Община Пловдив – район „Тракия“ обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН „ТРАКИЯ” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ в дирекция „Устройство на територията и техническа инфраструктура“

04.12.2023