На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно изработен проект за частично изменение на ОУП Пловдив

26.06.2024