Инвестиционно предложение за обект: „Строителен хипермаркет, складове, административна част, подземен паркинг и допълващо застрояване спринклерен резервоар, помещение за ТП и дизел генератор, в УПИ ХІІІ – 541.196 „За обществено и жилищно застрояване“ в ПИ с идентификатор 56784.541.196, кв.2 по плана на ИИЗ – ІІІ част, ЖР “Тракия“, гр. Пловдив“

20.12.2022