Инвестиционно предложение за обект: „ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА 8 ГРУПИ“ В ПИ С ИД 56784.540.623 УПИ II- 540.623, ДЕТСКИ КОМБИНАТ, КВ.59 ПО ПЛАНА НА ЖР „ТРАКИЯ“, ПЛОВДИВ

07.10.2020