Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи, храсти и дървета на детска градина за 8 групи в ПИ с ИД 56784.540.623, УПИ II-540.623, детски комбинат, кв.59 по плана на ЖР „Тракия”, град Пловдив”.

08.12.2022