Инвестиционно намерение – информацията по приложение № 2 за обект „Изграждане на Линия за алкално електролитно поцинковане (галванизация) на стоманени изделия” в поземлен имот с идентификатор 56784.539.106 в гр. Пловдив 4023, ул. „Асеновградско шосе” №1

06.08.2020

Обява