Информация за заболяването Африканска чума по свинете

13.08.2019

Информация за заболяването Африканска чума по свинете

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете