Да спрем Африканската чума по свинете

07.09.2023

Уважаеми съграждани,

информационните материали по кампанията „Да спрем Африканската чума по свинете“:

  1. https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/
  2. https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g