Досие № 6-2019-2ОП – „ДОСТАВКА НА ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И КУХНИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ”

25.10.2019

 1. Решение за откриване на процедура – публикувано на 25.10.2019 г., 16:45 ч.
 2. Обявление за поръчка – публикувано на 25.10.2019 г., 16:45 ч.
 3. Документация за провеждане и участие в публично състезание – публикувана на 25.10.2019 г., 16:45 ч.
 4. Техническа спецификация  – публикувана на 25.10.2019 г., 16:45 ч.
 5. Приложения за попълване – публикувани на 25.10.2019 г., 16:45 ч.
 6. Проект на договор  – публикуван на 25.10.2019 г., 16:45 ч.
 7. Протокол No.1 от работата на комисията – публикуван на 25.11.2019 г., 15:52 ч.
  Страница 1
  Страница 2
  Страница 3
 8. Съобщение за отваряне на ценови предложения на участниците – публикувано на 25.11.2019 г., 15:54 ч.
 9. Протокол № 2 от работата на комисията – публикуван на 28.11.2019 г., 15:39 ч.
 10. Обобщен протокол от работата на комисията – публикуван на 28.11.2019 г., 15:39 ч
 11. Решение № 6-Р19-8 от 28.11.2019 г. – публикувано на 28.11.2019 г., 15:39 ч.
 12. Договор № 61 от 20.12.2019 г. – публикуван на 23.12.2019 г., 13:43 ч.
 13. Обявление за възложена поръчка – публикувано на 23.12.2019 г., 13:43 ч.
 14. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – публикувано на 22.04.2021, 16:45 ч.