ДОСИЕ № 6-2018-1ОП – „ДОСТАВКА НА ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ

26.01.2018

 1. Решение за откриване на процедурата – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
 2. Обявление – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
 3. Указания за участие – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
 4. Техническа спецификация – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
 5. Образци на документи за попълване – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
 6. Проект на договор – 26.01.2018 г., 15:20 ч.
 7. Протокол № 1 – част 1 от работата на комисията – 20.02.2018 г., 16:45 ч.
 8. Протокол № 1 – част 1 от работата на комисията – 20.02.2018 г., 16:45 ч.
 9. Протокол № 1 – част 1 от работата на комисията – 20.02.2018 г., 16:45 ч.
 10. Протокол № 2 от работа на комисията – 06.03.2018 г., 14:25 ч.
 11. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 06.03.2018 г., 14:25 ч.
 12. Протокол № 3 от работа на комисия – 14.03.2018 г., 15:36 ч.
 13. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП – 14.03.2018 г., 15:36 ч.
 14. Решение № 6-Р18-4 от 14.03.2018 г. за избор на изпълнителя – 14.03.2018 г., 15:36 ч.
 15. Договор № 26 от 12.04.2018 г. – 12.04.2018 г., 16:58 ч.
 16. Обявление за възложена поръчка – 14.05.2018 г., 11:49 ч.
 17. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – 18.05.2020 г., 14:31 ч.
 18. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – 18.05.2020 г., 14:32 ч.