ДОСИЕ № 8 – „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА И БЕТОНОВА НАСТИЛКА НА АЛЕИ, ДВОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВХОДНА ПЛОЩАДКА НА ДГ „ЕДЕЛВАЙС”, НАХОДЯЩА СЕ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ТРАКИЯ”

31.08.2018

 1. Обява – качена на 31.08.2018 г., 13:21 ч.
 2. Документация за участие в поръчката – качена на 31.08.2018 г., 13:21 ч.
 3. Техническа спецификация – качена на 31.08.2018 г., 13:21 ч.
 4. Приложения за попълване – качени на 31.08.2018 г., 13:21 ч.
 5. Проект на договор – качен на 31.08.2018 г., 13:21 ч.
 6. Разяснение до всички заинтересовани лица – качено на 05.09.2018 г., 16:01 ч.
 7. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП – информация за удължаване на срока за получаване на оферти – качено на 14.09.2018 г., 14:50 ч.
  СЪОБЩЕНИЕ:  НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 188, АЛ.2 ОТ ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ, КАКТО СЛЕДВА:

  – СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ – 18.09.2018 Г. ДО 17:15 ЧАСА
  –  ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 19.09.2018 Г. В  9.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ”, БУЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ” № 63, ЕТ. 2, ГР. ПЛОВДИВ
 8. Протокол № 1 от работата на комисията – качен на  28.09.2018 г. , 11:23 ч. 
 9. Протокол № 2 от работата на комисията – качен на 12.10.2018 г. , 13:20ч.
 10. Договор – качен на 08.11.2018 г., 15:55 ч.