Досие №7 – „Благоустрояване на пътната инфраструктура в район „Тракия” – Община Пловдив”

05.02.2018

  1. Обява – 05.02.2018 г., 15:53 ч.
  2. Технически спецификации – 05.02.2018 г., 15:53 ч.
  3. Указания за участие – 05.02.2018 г., 15:53 ч.
  4. Проект на договор – 05.02.2018 г., 15:53 ч.
  5. Образци на документи – 05.02.2018 г., 15:53 ч.
  6. Протокол от работа на комисия – 06.03.2018 г., 14:27 ч.
  7. Договор за строителство № 19 от 21.03.2018 г. – 21.03.2018 г., 10:32 ч.
  8. Договор за строителство № 20 от 21.03.2018 г. – 21.03.2018 г., 10:32 ч.
  9. Договор № 22 от 30.03.2018 г. – 30.03.2018 г., 16:32 ч.
  10. Договор № 23 от 03.04.2018 г. – 03.04.2018 г., 10:29 ч.