Досие № 6-2019-1ОП – “Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските ясли и кухни, находящи се на територията на Община Пловдив – Район „Тракия”

25.01.2019

 1. Решение за откриване на процедура – публикувано на 25.01.2019 г., 16:19 ч.
 2. Обявление за поръчка – публикувано на 25.01.2019 г., 16:19
 3. Документация за провеждане и участие в публично състезание – публикувана на 25.01.2019 г., 16:19
 4. Техническа спецификация – обособена позиция № 1 – публикувана на 25.01.2019 г., 16:19
 5. Техническа спецификация – обособена позиция № 2 – публикувана на 25.01.2019 г., 16:19
 6. Техническа спецификация – обособена позиция № 3 – публикувана на 25.01.2019 г., 16:19
 7. Приложения за попълване – публикувани на 25.01.2019 г., 16:19
 8. Проект на договор – обособена позиция № 1 – публикуван на 25.01.2019 г., 16:19
 9. Проект на договор – обособена позиция № 2 – публикуван на 25.01.2019 г., 16:19
 10. Проект на договор – обособена позиция № 3 – публикуван на 25.01.2019 г., 16:19
 11. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – публикувано на 28.01.2019 г., 16:57 ч.
 12. Разяснение – публикувано на 08.02.2019 г., 15:56 ч.
 13. Ценово предложение за обособена позиция № 3 – публикувано на 08.02.2019 г., 15:56 ч.
 14. Протокол № 1 от работата на комисията – публикуван на 19.02.2019 г., 16:24 ч.
 15. Съобщение за отваряне на ценовите предложения – публикуван на 19.02.2019 г., 16:24 ч.
 16. Протокол № 2 от работата на комисията – публикуван на 11.03.2019 г., 16:17 ч.
 17. Обобщен протокол от работата на комисията – публикуван на 11.03.2019 г., 16:17 ч.
 18. Решение за определяне на изпълнител – публикувано на 11.03.2019 г., 16:17 ч.
 19. Решение 6-Р19-4 от 22.03.19 г. за изменение на Решение № 6-Р19-3 от 11.03.19 г. в частта за определяне на изпълнител за обособена позиция № 2 и 3 – публикувано на 22.03.2019 г., 16:55 ч.
 20. Договор № 22 – публикуван на 18.04.2019 г., 16:35 ч.
 21. Договор № 29 – публикуван на 18.04.2019 г., 16:35 ч.
 22. Договор № 30 – публикуван на 18.04.2019 г., 16:35 ч.
 23. Обявление за възложена поръчка – публикувано на 18.04.2019 г., 16:35 ч.
 24. Обявление за приключване на договор – обособена позиция № 1 – публикувано на 04.06.2021 г., 13:18 ч.
 25. Обявление за приключване на договор – обособена позиция № 2 – публикувано на 12.07.2021 г., 16:45 ч.
 26. Обявление за приключване на договор – обособена позиция № 3 – публикувано на 12.07.2021 г., 16:45 ч.