ДОСИЕ № 6-2018-5ОП – „ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ТРАКИЯ“

08.05.2018

 1. Решение за откриване на процедура – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
 2. Обявление за поръчка​ – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
 3. Документация за провеждане и участие в публично състезание – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
 4. Технически спецификации – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
 5. Приложения за попълване – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
 6. Проект на договор – 08.05.2018 г., 17:10 ч.
 7. Протокол №1 от ​работа на комисия – 13.06.2018 г., 16:56 ч.
 8. Протокол № 2 от работа на комисията – 26.06.2018 г., 16:51 ч.
 9. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 26.06.2018 г., 16:51 ч.
 10. Протокол № 3 от работата на комисията – 04.07.2018 г., 16:39 ч.
 11. Обобщен протокол от работата на комисията – 04.07.2018 г., 16:39 ч.
 12. Решение № 6-Р18-12 от 04.07.2018 г. за избор на изпълнител – 04.07.2018 г., 16:39 ч.
 13. Договор № 52 от 20.07.2018 г. – 20.07.2018 г., 12:05 ч.
 14. Договор № 55 от 25.07.2018 г. – 25.07.2018 г., 16:05 ч.
 15. Договор № 56 от 25.07.2018 г. – 25.07.2018 г., 16:05 ч.
 16. Договор № 57 от 25.07.2018 г. – 25.07.2018 г., 16:05 ч.
 17. Обявление за възложена поръчка- 25.07.2018 г., 16:05 ч.
 18. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (Договор № 56 от 25.07.2018 г. )– публикувано на 24.02.2020 г., 13:54 ч.
 19. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (Договор № 52 от 20.07.2018 г.) – публикувано на 12.08.2020 г., 15:28 ч.
 20. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (Договор № 55 от 25.07.2018 г.) – публикувано на 24.09.2020 г., 16:45 ч.
 21. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (Договор № 57 от 25.07.2018 г.) – публикувано на 24.09.2020 г., 16:45 ч.