ДОСИЕ № 6-2017-5ОП – „ДОСТАВКА НА ПАКЕТИРАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ, обособена в 2 позиции

27.10.2017

 1. Решение за откриване на процедурата – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
 2. Обявление – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
 3. Указания за участие – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
 4. Технически спецификации за обособените позиции – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
 5. Образци на документи за попълване – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
 6. Проект на договор – 27.10.2017 г., 13:55 ч.
 7. Протокол № 1 от работата на комисията – 13.11.2017 г., 16:55 ч.
 8. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 21.11.2017 г., 15:32 ч.
 9. Протокол № 2 от работа на комисия – 08.12.2017 г., 12:11 ч.
 10. Протокол № 3 от работа на комисия – 08.12.2017 г., 12:11 ч.
 11. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП – 08.12.2017 г., 12:11 ч.
 12. Решение № 6-Р17-13 от 07.12.2017 г. за избор на изпълнителя – 08.12.2017 г., 12:11 ч.
 13. Договор № 74/29.12.2017 г. – 29.01.2018 г., 15:14 ч.
 14. Договор № 9/17.01.2018 г. – 29.01.2018 г., 15:14 ч.
 15. Обявление за възложена поръчка – 29.01.2018 г., 15:14 ч.
 16. Анекс към Договор № 74/29.12.2017 г. – качен на 14.11.18 г., 15:47 ч.
 17. Обявление за изменение на Договор № 74/29.12.2017 г. – качено на 14.11.18 г., 15:47 ч.
 18. Допълнително споразумение към Договор № 9/17.01.2018 г. – качен на 16.01.19 г., 16:50 ч.
 19. Обявление за изменение на Договор № 9/17.01.2018 г. – качено на 16.01.19 г., 16:50 ч.
 20. Допълнително споразумение към Договор № 74/29.12.2017 г. – качено на 04.02.19 г., 15:25 ч.
 21. Обявление за изменение на Договор № 74/29.12.2017 г. – качено на 04.02.19 г., 15: 25 ч.
 22. Допълнително споразумение към Договор № 9/17.01.2018 г. – качено на 04.02.19 г., 15:25 ч.
 23. Обявление за изменение на Договор № 9/17.01.2018 г. – качено на 04.02.19 г., 15:25 ч.
 24. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – публикувано на 14.03.2019 г., 11:53 ч.
 25. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – публикувано на 14.03.2019 г., 11:53 ч.