ДОСИЕ № 6-2017-4ОП – „ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И ЗАКУСКИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ

18.09.2017

 1. Решение за откриване на процедурата – 18.09.2017 г., 14:30 ч.
 2. Обявление – 18.09.2017 г., 14:30 ч.
 3. Указания за участие – 19.09.2017 г., 11:34 ч.
 4. Техническа спецификация – 19.09.2017 г., 11:34 ч.
 5. Спецификация на продуктите – 19.09.2017 г., 11:34 ч.
 6. Образци на документи за попълване – 19.09.2017 г., 11:34 ч.
 7. Проект на договор – 19.09.2017 г., 11:34 ч.
 8. Протокол № 1 от работата на комисията – 10.10.2017 г., 15:45 ч.
 9. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 19.10.2017 г., 11:32 ч.
 10. Протокол № 2 от работа на комисия – 24.10.2016 г., 16:42 ч.
 11. Протокол № 3 от работа на комисия – 24.10.2016 г., 16:42 ч.
 12. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП – 24.10.2016 г., 16:42 ч.
 13. Решение № 6-Р17-10 от 24.10.2017 г. за избор на изпълнителя – 24.10.2016 г., 16:42 ч.
 14. Договор №64 от 16.11.2017 г. – 22.11.2017 г., 16:59 ч.
 15. Обявление за възложена поръчка – 22.11.2017 г., 16:59 ч.
 16. Анекс към Договор № 64/16.11.2017 г. – качен на 14.11.18 г., 15:37 ч.
 17. Обявление за изменение на Договор № 64/16.11.2017 г. – качено на 14.11.18 г., 15:37 ч.
 18. Допълнително споразумение към Договор № 64/16.11.2017 г. – качено на 04.02.19 г., 15:20 ч.
 19. Обявление за изменение на Договор № 64/16.11.2017 г. – качено на 04.02.19 г., 15:20 ч.
 20. Обявление за приключване на договор – публикувано на 17.05.2019 г., 14:26 ч.