ДОСИЕ № 6-2017-3ОП – „ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ, обособена в 2 позиции

18.09.2017

 1. Решение за откриване на процедурата – 18.09.2017 г., 14:25 ч.
 2. Обявление – 18.09.2017 г., 14:25 ч.
 3. Указания за участие – 19.09.2017 г., 11:30 ч.
 4. Технически спецификации за обособените позиции – 19.09.2017 г., 11:28 ч.
 5. Спецификация на продуктите – 19.09.2017 г., 11:28 ч.
 6. Образци на документи за попълване – 19.09.2017 г., 11:28 ч.
 7. Проект на договор – 19.09.2017 г., 11:28 ч.
 8. Протокол №1 от 02.10.2017 г. от работата на комисията – 20.10.2017 г., 16:15 ч.
 9. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 30.10.2017 г., 16:10 ч.
 10. Протокол № 2 от работа на комисия – 10.11.2017 г., 15:32 г.
 11. Протокол № 3 от работа на комисия – 10.11.2017 г., 15:32 г.
 12. Доклад по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП – 10.11.2017 г., 15:32 г.
 13. Решение № 6-Р17-11 от 10.11.2017 г. за избор на изпълнителя – 10.11.2017 г., 15:32 г.
 14. Договор № 66 от 27.11.2017 г. – 07.12.2017 г., 15:59 ч.
 15. Договор № 69 от 04.12.2017 г. – 07.12.2017 г., 15:59 ч.
 16. Обявление за възложена поръчка – 07.12.2017 г., 15:59 ч.
 17. Анекс към Договор № 69/04.12.2017 г. – качен на 14.11.18 г., 15:44 ч.
 18. Обявление за изменение на Договор № 69/04.12.2017 г. – качено на 14.11.18 г., 15:44 ч.
 19. Анекс към Договор № 66/27.11.2017 г. – качен на 15.11.18 г., 16:35 ч.
 20. Анекс към Договор № 66/27.11.2017 г. – качен на 15.11.18 г., 16:35 ч.
 21. Обявление за изменение на Договор № 66/27.11.2017 – качено на 15.11.18 г., 16:35 ч.
 22. Допълнително споразумение към Договор № 66/27.11.2017 г. – качено на 04.02.19 г., 15:17 ч.
 23. Обявление за изменение на Договор № 66/27.11.2017 г. – качено на 04.02.19 г., 15:17 ч.
 24. Допълнително споразумение към Договор № 69/04.12.2017 г. – качено на 04.02.19 г., 15:17 ч.
 25. Обявление за изменение на Договор № 69/04.12.2017 г. – качено на 04.02.19 г., 15:17 ч.
 26. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – публикувано на 13.03.2019 г., 16:58 ч.
 27. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – публикувано на 13.03.2019 г., 16:58 ч.