ДОСИЕ № 6-2017-2ОП – „ДОСТАВКА НА ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЯСЛИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ”

14.07.2017

 1. Решение № 6-Р-17-5 от 14.07.2017 г – 14.07.2017 г., 16:45 ч.
 2. Покана с изх. № 6-7000-793 от 14.07.2017 г – 14.07.2017 г., 16:45 ч.
 3. Техническа спецификация – 14.07.2017 г., 16:45 ч.
 4. Проект на договор – 14.07.2017 г., 16:45 ч.
 5. Приложения за попълване – 14.07.2017 г., 16:45 ч.
 6. Протокол от проведени преговори от 27.07.2017 г. – 02.08.2017 г., 14:49 ч.
 7. Доклад от работата на комисия, назначена със Заповед №6-Z17-350 /27.07.2017 г. – 02.08.2017 г., 14:49 ч.
 8. Решение № 6-Р17-6 от 02.08.2017 г. – 02.08.2017 г., 14:49 ч.
 9. Договор № 54 от 01.09.2017 г. – 11.09.2017 г., 11:40 ч.
 10. Обявление за възложена поръчка – 11.09.2017 г., 15:01 ч.
 11. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – 17.04.2018 г., 16:05 ч.