ДОСИЕ № 6-2017-1ОП – „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ И МЛЕЧНИ КУХНИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ТРАКИЯ”, ОБЩИНА ПЛОВДИВ”, по две обособени позиции

07.06.2017

 1. Решение за откриване на процедурата – 07.06.2017 г., 15:20 ч.
 2. Обявление – 07.06.2017 г., 15:20 ч.
 3. Указания за участие – 07.06.2017 г., 15:20 ч.
 4. Технически спецификации за обособените позиции – 07.06.2017 г., 15:20 ч.
 5. Образци на документи за попълване – 07.06.2017 г., 15:20 ч.
 6. Проекти на договори за обособените позиции – 07.06.2017 г., 15:20 ч.
 7. Протокол №1 от работата на Комисия, назначена със Заповед № 6-Z17-257 от 20.06.2017 г. – 22.06.2017 г., 14:27 ч.
 8. Съобщение за отваряне на ценови предложения – 22.06.2017 г., 16:32 ч.
 9. Обобщен протокол от работата на Комисия, назначена със Заповед № 6-Z17-257 от 20.06.2017 г. – 27.06.2016 г., 16:09 ч.
 10. Решение № 6-Р17-4 от 27.06.2017 г. за избор на изпълнител – 27.06.2016 г., 16:09 ч.
 11. Договор № 48 от 12.07.2017 г. – 17.07.2017 г., 15:05 ч.
 12. Договор № 49 от 12.07.2017 г. – 17.07.2017 г., 15:05 ч.
 13. Обявление за възложена поръчка – 17.07.2017 г., 15:06 ч.
 14. Обявление за приключване на Договор №48 от 12.07.2017 г. – 07.11.2017 г., 12:34 ч.
 15. Обявление за приключване на Договор №49 от 12.07.2017 г. – 07.11.2017 г., 12:34 ч.