Видео архив Народен събор Пловдив 12 – 13 май 2018 г.

Неделя – 13 май 2018 г.

 

Събота – 12 май 2018 г.