Народен събор Пловдив 14 и 15 май 2016 год.

10.05.2016

Народен събор Пловдив 14 и 15 май 2016 год.