Проект „Младeжта е толерантност“

03.08.2015

Проект „Младeжта е толерантност"

Ученици и студенти ще градят толерантност сред своите връстници

Двугодишна програма за толерантност сред младите хора започва работа в област Пловдив. „Младeжта е толерантност – преодоляване на анти-ромските стереотипи сред младите хора” е името на проекта, който се финансиран от Европейската комисия по Програма „Основни човешки права и гражданско участие” и се изпълнява от Център Амалипе в България.

На 28 юни 2013 г. в залата на ГХП „Св. Св. Кирил и Методии” от 15:00 до 16:30 часа ще се проведе регионална среща, на която ще бъде представен целият проект, целите и дейностите, целевите групи и времевия план.

Целта на тази среща е изграждане на местен капацитет за междуинституционално сътрудничество между ключови институции, ангажирани в превенцията и защитата на уязвими лица и групи, както и за постигане на траен диалог и партньорство между държавните институции и местните ромски общности.

Проектът е насочен към изследване на стереотипите и ксенофобските нагласи спрямо етническите общности в България на младите хора на възраст 14-25 години, както и към създаване на модел за преодоляването им.

Срещата ще има за цел да запознае местните институции и общественост със същността и приоритетите на проекта „Младежта е толерантност“.

Проектът ще бъде приложен чрез консорциум от организации, формиран от Център Амалипе (България), Romani Criss (Румъния), DARTKE (Унгария) and Antigone (Гърция). В България, проектът ще бъде приложен в областите Велико Търново, Пловдив, Шумен, Бургас, Враца и Благоевград.

На срещата са поканени представители на Общини, неправителствени организации, образователни институции и други заинтересовани лица.

Кратко резюме на проекта за повече информация можете да намерите по-долу.

 

При нужда от допълнителна информация или въпроси, може да се свързвате с регионалните координатори: Радослав Стилиянов – тел.: 0895/ 256 916 и Ангел Кочев –  тел.: 0896/ 141 358.