Запалване на контейнери за разделно събиране на отпадъци

15.07.2016

Запалване на контейнери за разделно събиране на отпадъци

Запалване на контейнери за разделно събиране на отпадъци