Важно за изборите!

25.11.2019

Избори

Важно за изборите!

От 25.11.2019г. стартира изплащането на възнагражденията на членовете на СИК за район Тракия – от 13.00 до 17.00 ч. От 26.11.2019г.възнагражденията ще се изплащат от 08:30 до 17:00ч. всеки работен ден в сградата на районната администрация /бул. Освобождение 63/, ет. 1 –  Ритуална зала.

Необходими документи: лична карта и удостоверение от РИК.