Важна информация за преброителите в район „Тракия”

28.01.2021

Важна информация за преброителите в район „Тракия”
Важна информация за преброителите в район „Тракия”

Във връзка с получени запитвания в администрацията на район „Тракия” припомняме, че съгласно решение на Министерски съвет преброяването на населението и жилищния фонд в България ще започне на 7 септември 2021 г. В най-скоро време се очакват инструкции от Националния статистически институт за организацията, подготовката и провеждането на преброяването, в които ще бъдат разписани и съответните срокове.

Документите на гражданите, заявили участие в деловодството на район „Тракия” като преброители и контрольори, ще важат и за новия период. Хората ще бъдат информирани от кметството за потвърждение на участието им. През лятото се очаква да бъде обявено набирането на още преброители, за което допълнително тракийци ще бъдат уведомени.

Промяната в периода на провеждане на Преброяване 2021 се наложи поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата.