В „Тракия” ново устройство контролира достъпа и спазването на мерките срещу COVID-19

10.02.2021

В „Тракия” ново устройство контролира достъпа и спазването на мерките срещу COVID-19
В „Тракия” ново устройство контролира достъпа и спазването на мерките срещу COVID-19

Във връзка с продължаващата пандемия и разпространението на COVID-19 бяха засилени противоепидемичните мерки в сградата на администрацията на район „Тракия”. С цел превенция на входа на кметството бе монтирано устройство за контрол на достъпа.

Контролерът е с лицево разпознаване и с помощта на вградена термовизионна камера измерва температурата. Ако човекът е без маска, устройството му напомня да си я постави и едва тогава достъпът е разрешен.

С монтирането на мрежовия панел се повишават стандартите за безопасност както на служителите, така и на посетителите в кметството.

Още от началото на пандемията осигуряването на условия, съобразени с наложените противоепидемични мерки, е сред приоритетите на кмета на „Тракия” Костадин Димитров. По негова инициатива започна съвместна работа с етажната собственост на всички входове на жилищните блокове в района, осигурени бяха дезинфектанти и информационни материали и др.