В „Тракия” консултират за изграждането на безплатни инвалидни платформи във входовете

18.05.2022

В „Тракия” консултират за изграждането на безплатни инвалидни платформи във входовете
В „Тракия” консултират за изграждането на безплатни инвалидни платформи във входовете

Район „Тракия” ще окаже пълно съдействие на нуждаещите и заинтересовани лица при набавянето, изготвянето и съгласуването на необходимата документаци, в съответствие с изискванията на програматаза осигуряването на „Достъпната жилищна среда” за хората с увреждания по компонент K1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2022 г. към Министерството на труда и социалната политика.

По този компонент предложения се подават от сдруженията на собствениците в етажната собственост в многофамилни жилищни сгради (блокове), в които има хора с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички.

През 2021 г. в три от жилищните входове на район „Тракия” бяха поставени електрически подемни платформи, с които се преодолява разликата в нивата между входната и стълбищната площадка пред асансьора, представляваща затруднение и сериозно предизвикателство за хората с увреждания, както и на техните близки.

Желаещитеда участват по Компонент 1 ще могат да се уверят сами в ефективността им, както и нагледно да добият представа за принципа на работа, налични защити, габарити и отстояния.

Стойността на платформите е непосилна за общия бюджет на входовете и за това трябва да се използват предоставените възможности от Министерството на труда и социалната политика, отпускащо безвъзмездно средства за изграждането на „Достъпната жилищна среда” за хората с увреждания.

Етажната собственост на нуждаещите се от достъпна жилищна среда входовете трябва да се мобилизира и възползва от програмата, по която необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения се подават до 27.07.2022 г. включително.

Повече информация може да се открие на посочения от министерството линк:
https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1

Консултации може да получите в кметството на район „Тракия” на бул. „Освобождение” 63 в делничните дни от 8.30 до 17.00 часа. Въпросите си може да зададете и на имейл trakia@plovdiv.bg

В „Тракия” консултират за изграждането на безплатни инвалидни платформи във входовете