В „Тракия” изграждат международен научен център за върхови постижения

16.07.2020

В пловдивския район „Тракия” започна строителството на първия в България международен научен център за върхови постижения, финансиран директно от Европейския съюз.

На събитието присъстваха зам.- министърът на образованието Карина Ангелиева,кметът на Пловдив Здравко Димитров, зам.- кметът по образование и бизнес развитие Стефан Стоянов, кметът на район „Тракия” Костадин Димитров, зам.- областният управител Димитър Керин, ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева, ректорът на УХТ проф. д-р инж. Пламен Моллов и други представители на научната общност.

Проектът „ПлантаСИСТ Създаване на Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“ се ръководи от двама българи – доц. Цанко Гечев и доц. Милен Георгиев. Той ще се реализира в рамките на 7 години и е на стойност 15 млн. евро, които са осигурени от европейската програма „Хоризонт 2020“, подпрограма – WIDESPREAD-TEAMING. А през ОП НОИР българската държава инвестира други 30 млн. лв. в сгради и оборудване.

Проектът се осъществява вече трета година и има своите първи научни успехи с над 70 научни публикации по цял свят.

Новият кампус на Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) е ключов по пътя на утвърждаването на ЦРСББ като водещ център в областта на растителните науки. Реализацията на проекта ще доведе до високо качество на научната продукция, нови продукти за Българския и световния пазар и ще задържи добрите специалисти в България. Ще бъде притегателно място за обучение на млади учени и не на последно място – свързващо звено между академичните среди и индустрията, за осигуряване на научен и икономически просперитет на региона.

Тук вече се реализира изследователски и иновационен център, който разполага с шест лаборатории и в тях работят над 30 души, а сред тях и чуждестранни учени от реномирани международни институти и университети. Приносът на Община Пловдив към проекта е осигуряването на терена от 22 дка за изграждането на новия кампус.