В „Тракия” изградиха достъпна среда в още жилищни входове

12.10.2022

В „Тракия” изградиха достъпна среда в още жилищни входове
В „Тракия” изградиха достъпна среда в още жилищни входове

В пет жилищни входа в район „Тракия” бяха монтирани безплатно електрически подемни платформи за нуждаещите се лица с трайни увреждания и придвижващи се с инвалидни колички. Те бяха финансирани по компонент K1 на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2022 г. към Министерството на труда и социалната политика.

Миналата година монтирахме три, тази – още пет. Това са входове в блокове 48, 109, 149, 274 и 322. Проектите станаха факт с подкрепата на съседите, които застанаха зад каузата, за което им благодаря”, заяви кметът на „Тракия” Костадин Димитров.

Посредством платформите се преодолява разликата в нивата между входната и стълбищната площадка пред асансьора на първи жилищен етаж, представляваща затруднение и сериозно предизвикателство за хората с увреждания и техните близки.

За втора поредна година администрацията на район „Тракия” оказа пълно съдействие при набавянето, изготвянето и съгласуването на необходимата документация, в съответствие с изискванията на програмата. Предходната година в три от входовете на района бяха поставени такива платформи, които се използват безпроблемно и които промениха съществено социалния живот на нуждаещите се граждани.

По програмата за 2022 г. кандидатстваха много повече нуждаещи се спрямо предходните години, въпреки значително по-кратките срокове, които бяха обявени. Одобрени за страната са общо 58 проектни предложения, от които 45 са без забележки и 13 под условие.

Реализираните вече пет проектни предложения в район „Тракия“ са част от тези 45, благодарение на отговорността, с която се подходи към тях, както съпричастността и съдействието на етажните собствености в жилищните входове.