В район „Тракия“ започна набиране на преброители за Преброяване 2021

16.09.2020

Национален статистически институт

От 15 септември в район „Тракия“ – Община Пловдив започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври 2020 година кандидатите трябва да подадат заявление по образец в деловодството на район „Тракия“, където искат да бъдат наети.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (www.census2021.bg/) или от сайта на район „Тракия“ (www.trakia-plovdiv.bg).

Подходящи лица за извършване на дейностите по преброяване на населението и жилищния фонд са хора, които имат поне средно образование и занятие в някоя от следните области: икономическа, финансова, техническа, социална и/или административна, както и студенти. Комуникативните умения са от особено значение.

От 8.00 часа на 01.февруари.2021г. до 20.00 часа на 15.февруари.2021г. преброителите ще посетят домакинствата, сградите и жилищата от техния преброителен участък, за да извършат преброяване с хартиена карта.

Всеки преброителен участък ще включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

При предстоящото преброяване ангажираните преброители и контрольори ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.