Стартира раздаването на първи допълнителен транш хранителни продукти

23.05.2017

Уважаеми граждани на район „Тракия” Община Пловдив,

ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕТО
НА ПЪРВИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНШ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
По оперативна програма за храни или основно материално подпомагане от ФПНЛ
„BG05FMOP001-2.002  Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти -2016”

 

Кой има право?

  1. Лица с установени 90 на сто трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/, които имат личен доход до 314лв., към месец февруари 2017г.;
  2. Лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от закона за семейните помощи за деца /ЗСПД/, към месец февруари 2017г.

 

Какво ще получат?

  1. Следните хранителни продукти:

2. Консултации по Балансиран режим на хранене; Управление на семейния бюджет; Насочване на целевите групи за отпускане на социални помощи и предоставяне на социални услуги в общността и резидентен тип; Информиране за предоставяните услуги, финансирани от Европейския социален фонд; Превенция на социално изключване на деца; Подготовка за реакция при бедствия.

Програмата се изпълнява от Български Червен кръст (БЧК), като в  район „Тракия” временният пункт за раздаване на хранителни продукти се намира в блок 46А „Клуба на пенсионера” и ще работи  до 31.05.2017г. от 09.00 часа до 13.00 часа – всеки работен ден.