Стартира програма „Мобилен социален екип“

15.02.2018

БЧК

Програма „Мобилен социален екип” е иновативен проект, който се реализира съвместно с Български Червен Кръст, компания „Трафик”, Община Пловдив и УМБАЛ „Св Георги”. На 01.02.2018год. програмата стартира и в шестте района на град Пловдив.

Основната цел на програма “Мобилен социален екип” е подкрепа чрез предоставяне на социални услуги и сигурност на уязвими хора от град Пловдив.

Бенефициентите на новата социална услуга са предимно самотни трудноподвижни възрастни хора изпаднали в криза, които живеят на територията на град Пловдив.

Социалната програма при криза включва:

Помощ на възрастните хора за запазване здравето им :

Сигурност на възрастните хора:

Помощ на възрастните хора в дома:

Регулярни обаждания от специализиран кол център:

Социални услуги и информационни кампании:

На нуждаещите се е на разположение непрекъсната връзка с кол-център, който работи 24-часа в денонощието. На телефон 0700 147 44 хората могат да заявят своите проблеми и нужди.

Информация също може да се получи и в социалната приемна на червенокръстката организация, в районните кметства и в социалните служби на общината.