СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗПЛАЩАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ В СИК ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

20.06.2024

Район Тракия Община Пловдив

В район „Тракия” от 21.06.2024г. (петък) започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители в административната сградата на район Тракия на бул. „Освобождение” № 63, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Необходимите документи, които трябва да носят правоимащите лица, са лична карта и удостоверение за участие в СИК, издадено от РИК.

Членовете на СИК, които в изборния ден са декларирали банкова сметка, ще получат възнагражденията си по банков път.