Съобщение относно изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от изборите за 49-то Народно събрание

11.04.2023

Община Пловдив - Район Тракия

В район „Тракия” от 13.04.2023г. (четвъртък) започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от изборите за 49-то Народно събрание в административната сградата на район Тракия на бул. „Освобождение” № 63, всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа.

Необходимите документи, които трябва да носят правоимащите лица, са лична карта и удостоверение за участие в СИК, издадено от РИК.

Членовете на СИК, които в изборния ден са декларирали банкова сметка, ще получат възнагражденията си по банков път.