Продължава репатрирането на излезли от употреба автомобили в район „Тракия“

11.11.2015

Продължава репатрирането на излезли от употреба автомобили в район "Тракия"

Продължава репатрирането на излезли от употреба автомобили в район "Тракия"

Поредна акция за репатриране на излезли от употреба МПС-та предстои на 13.11.2015 г. на територията на район „Тракия“. Принудително ще бъдат репатрирани колите, собствениците на които не се изпълнили поставеното предписание в законоустановения срок от 90 дни. Те следва да приведат автомобилите си в техническо изправно състояние, да ги преместят на частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани за целта фирми.

От началото на 2015г. са съставени  111 броя предписания към собствениците за преместване на излезли от употреба моторни превозни средства и принудително репатрирани – 24 броя МПС.

Телефонът, на който гражданите могат да подават своите сигнали за местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства в район „Тракия“ е 032/682 323.