Пореден проект за по-добър живот на 50 човека в „Тракия“

16.12.2015

Пореден проект за по-добър живот на 50 човека в „Тракия“

Пореден проект за по-добър живот на 50 човека в „Тракия“

Кметът на район „Тракия“ Костадин Димитров подписа днес в Министерството на труда и социалната политика договора за спечеления проект по процедура „Независим живот“, който ще осигури през следващите 2 години грижи за над 50 човека с увреждания и/или самотните хора над 65 години, живеещи в район „Тракия“.

Изпълнението на проекта ще стартира още в първите дни на новата 2016-та година. Във връзка с неговото реализиране ще бъдат назначени 27 служители, които ще получат възможност за нова работа и доходи. Те ще помагат на хората в нужда за ежедневните им потребности, свързани с хигиена, хранене, почистване на жилището, както ще ги подпомогнат и в социалния им живот като посещения на паркове, клубове на пенсионера, лечебни заведения и др. Ще бъдат назначени още  рехабилитатор и психолог, които ще работят с потребителите в зависимост от техните нужди.

Проектът предвижда и закупуване на специализиран транспорт, който да осигури възможност за придвижване на хората с увреждания извън техните домове.

„Реализирането на този проект е много важно, защото освен подобряване качеството на живот на тези наши съграждани, той ще им даде възможност за по-пълноценен социален живот“, сподели кметът на район „Тракия“  Костадин Димитров.