„По-добър живот в район „Тракия“

22.11.2017

По-добър живот в район Тракия

В края на месец ноември приключва успешното изпълнение на проекта „По-добър живот в район Тракия“. На заключителната пресконференция, в началото на работната седмица, кметът на район „Тракия“ г-н Костадин Димитров представи постигнатите резултати за двугодишния период, в който се реализира социалният проект, а именно:

Постигнати цели, проявяващи се в две направления – от една страна осигурена ежедневна грижа за над 100 човека в район Тракия, част от които хора в неравностойно положение, а другата – възрастни хора в невъзможност сами да се грижат за себе си. И второто направление, в което проектът е проявил своя социален ефект, е осигурена трудова заетост и доходи за над 30 човека, не малка част от които близки на хора с увреждания, изцяло ангажирани с грижа към тях.

Част от предоставените социални услуги са нови и не толкова достъпни до масовия потребител, ни информираха потребители, присъстващи на пресконференцията – а именно възможността да се срещат и работят с психолог, да ползват услугите на рехабилитатор, както и възможност за предвижване в град Пловдив с осигурен от кметството специализиран транстпорт, което  им е дало реален, свободен достъп до социалния живот.

Кметът на район „Тракия“ изрази уважение и благодарност към служителите, които са помагали на хората в нужда за ежедневните им потребности, свързани с хигиена, хранене, приготвяне на храна, поддържане на хигиена в жилището, както и на тези служители, които са допринесли за възстановяване социалния живот на потребителите чрез посещения на паркове, клубове на пенсионера, лечебни заведения и др.

 „Проектът има социален и икономически ефект. С него постигнахме подобрено качество на живот на хората с увреждания и на хората над 65 г. възраст в район „Тракия“, както и се постарахме да бъде преодоляно тяхното социално изключване и бедност.“, заяви още Костадин Димитров.

По-добър живот в район Тракия